May Thurner Sendromu (Karın İçindeki Toplardamarın Sıkışması)

Karnımızın iç damalarından sağ bacağımızın atardamarı ve sola bacağımızın toplardamarında oluşan baskıdan doğan sıkışma olayıdır. Sol bacağımızın toplardamarının içerisinde pıhtı oluşması ve toplardamarımızın yetmemesi sonucu çoğunlukla sol bacağımızda şişlik, cinsel birliktelik esnasında ağrı, karnımızda bir dolgunluk hissiyatı, adet dönemi içerisinde yüksek ağrılar ve şikayetlere sebep olmaktadır.

Çoğunlukla 20-40 yaşları arasında ki genç kadınlar içerisinde görülen sol bacak derinleşmiş ven trombozu olarak karşılaşılan bir olaydır.

Nasıl Tanı Konulur?

May Thurner Sendromu pek çok kez düşünülmediği için teşhisinde zorlanılabilir. Esasında teşhis koymak amaçıyla karın ultrasonografisi, bilgisayarlı tornografi gibi işlemler yapılabilir. Sonuca daha yakın incelemeler için toplardamar venografisi ve akabinde damar içi ultrasonografi yapılabilmektedir.

May Thurner Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Pek çok hastada herhangi bir klinik belirteç göstermeyebilir. Böyle hastalarımızda tedaviyi gerçekleştirmek için şikayetlerde ki artışın olması beklenebilir. Fakat şikayetleri var olan,derinleşmiş ven tranbozu gerçekleşmiş hastalarımızda tedavi uygulanmalıdır.

Tedavi seçeneklerini 3 başlık altında bir araya getirebiliriz;

  • Kanı sulandıran ilaç tedavi yöntemiyle.
  • Pıhtılaşmanın eritilmesiyle.
  • Toplardamara stent/balon tedavisi gerçekleştirilmesiyle.

Kan Sulandırıcı İlaç Tedavisi

Toplardamar içerisinde pıhtılaşmanın gerçekleşmesine engel olmak için, ileri darlık yaşayan hastalarımızda ve daha evvel geçirmiş olduğu toplardamar tıkanıklığı (Derin ve Trambozu) var olan kişilere uygulanır.

Toplardamar İçerisindeki Pıhtının Tedavisi

Kan sulandıran ilaç tedavi yöntemi ile toplar damar içerisindeki pıhtılaşmanın erimediği durumlar içerisinde yıllar içerisinde oluşan pıhtının sebebiyle dolaşımı bozmakta ve bacaklarda kan gözlenmektedir. Toplardamar kapakçıklarında bozulma ve toplardamarın yetmezliği artmaktadır. Bütün bu oluşumlara engel olmak amacıyla pıhtılaşma olduğu andan itibaren pıhtılaşmayı damarın içerisinde mekanik yöntem olarak parçalayan kateter yöntemine başvurulmalıdır.

Stent/Balon Tedavisi

Toplardamar içerisinde pıhtılaşma gerçekleşmeksizin darlığın durumu ileri seviyeye gelmiş veya pıhtı eritilme işleminden sonra toplardamarın darlığını açmak maksadıyla balon artoplasti ve stent işlemi gerçekleştirilir. Lokal anesteziyle gerçekleştirilen bu tedavi kasık bölgesinden ilerletilen kateter vasıtasıyla öncelikle balon ile genişlik sağlanır sonrasında ise genişleyen kısmın yeniden daralmaması amacıyla stent bölgeye konulur.

Stent işleminin gerçekleşmesi sonrasında hastalar belirli bir süre kan sulandıran ilaç tedaisine tabi tutulur. Tedavinin ardından hastaların şikayetlerinde büyük bir ölçüde azalış görülür.

Yorum Yap

Ücretsiz Muayene Fırsatı

ÜCRETSİZ MUAYENE OLUN !